top of page

Köp- och användarvillkor

Believeit

Believeit är ett företag som är grundat och registrerat i Sverige av Carolina Cleber som är ansvarig för företaget. (900917-2306, Linköping)

När du använder Believeits tjänster och köper produkter i butiken godkänner du de villkor som Believeit har satt upp. I de fall du inte godkänner detta kan du inte heller köpa eller använda Believeits tjänster.

Vad innebär Believeits villkor?

Informationen som du får under köp-och användarvillkor är de regler och lagar som gäller när du köper och använder prenumerationer, produkter och tjänster hos Believeit.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

 

Prenumeration:

Beställning av prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad betalar din prenumeration för att kunna vara medlem i Believeits Community.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post
till kontakt@believeit.se.

Priser

Priserna i butiken anges i SEK, alla produkter är inklusive 25% moms och alla E-böcker är inklusive 6% moms. Prisändringar kan komma att ske om prisändringar orsakats av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller Believeit rätten att justera priset.

Priset för en prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift så som månadsavgift.  De priser som gäller för din prenumeration anges i samband med din beställning.

 

Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du beställde prenumerationen.

Betalning:

Vid beställning av prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande.

 

Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om prenumerationen och efterkommande avgifter utgår samma datum varje månad. Du kommer kunna läsa om det i "mina sidor".

 

Om prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid så förlängs den till du avslutar ditt medlemskap. 

 

Betalning:

Betalning sker via Stripe (kredit- eller betalkort) när man ansöker om prenumeration.

Betalning kan ske via Klarna kortbetalning/faktura och Stripe (kredit- eller betalkort) om man köper produkter i engångs-butiken. 

 

Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till kontakt@believeit.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

 

Fakturabetalning sker i samarbete med Klarna: Betalningstiden, om inget annat överenskommits, är 14 dagar. Vid dröjsmål debiteras en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

 

Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

Vid beställning av prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande.

 

Uppsägning och automatisk förlängning

 

Både du och Believeit får, utan angivande av skäl, säga upp din prenumeration närsomhelst. Du säger upp den genom att skicka ett mail till kontakt@believeit.se och skriver "Avbryt prenumeration".

 

Avslutas inte Prenumerationen kommer den att fortlöpa tills då du väljer att avsluta din prenumeration.

Leverans

Believeits normala leveranstider är 2-5 arbetsdagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. 

 

I de fall din vara levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut den samt att se till att believeit har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din vara levereras till din brevlåda har du ansvar för att believeit har korrekta adressuppgifter till dig, så att varan kan levereras. Skulle du inte hämta ut din vara från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att varan finns där och varan av denna anledning returneras till believeit måste du aktivt kontakta believeit för att få varan utskickad på nytt alternativt ersatt. Detsamma gäller i de fall som varan har returnerats till believeit då den inte har kunnat levereras till din brevlåda alternativt din dörr på grund av att du inte har lämnat korrekta adressuppgifter.

 

Skulle believeit inte höra från dig inom 60 dagar från det att believeit har fått varan i retur kommer du inte att få den ej uthämtade varan ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika vara hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att varan inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för varan.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta believeit på e-postadress: kontakt@believeit.se.

Ångerätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till Believeit på kontakt@believeit.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ånger meddelandet returnera produkterna till Believeit. Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning. På återbetalningsbeloppet förbehåller Believeit rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen, jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

 

Ångerrätten gäller inte vid:

• Produkter som på grund av hälso- eller hygien skäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

• Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.

• Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

• Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

• Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

• Lösnummer av tidningar eller tidskrifter eller böcker.

• Nedladdning av digitala arbetsböcker


För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

Reklamation och klagomål

Believeit besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar Believeit i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
Du måste alltid kontakta Believeit för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Hur du går tillväga vid reklamation:

• Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till kontakt@believeit.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

• Om det inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar Believeit dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Believeit står för returfrakt vid godkända reklamationer.

• Believeit förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följs riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvars begränsning

Believeit tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.Det tas inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagetsrådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, Pandemi, långtidssjuk, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför Believeits kontroll.

Produktinformation

Believeit reserverar sig för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Believeit garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Believeit försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Användning av Believeits arbetsböcker samt Community och boxar

Alla Believeits Community samt E-böcker och boxar som du kan köpa på Believeits hemsida har i syfte att du ska få en förståelse för ditt tankesätt och stärka ditt inre. Användningen av arbetsböcker/boxar/community sker på eget ansvar och på egen risk och har som avsikt att användas av friska vuxna över 18 år.

Det är viktigt att förstå att dessa E-böcker, boxar och community ersätter inte rådgivning eller behandling på hälso- eller sjukvård och är därför inte avsedd för att hantera sjukdomar, skador eller symtom på psykisk ohälsa. Om du inte mår bra och upplever ångest och oro eller befinner dig i kris är det istället nödvändigt att du uppsöker professionell hjälp i din kommun!

Det kan förekomma att visst material och böcker kommer vara på engelska om man inte förstår det engelska språket behöver man meddela Believeit det så att vi kan anpassa Inspire Goodies-boxen till svenska i det fall vi köper in engelskt material. 

Din integritet

Believeit använder de personuppgifter som anges i Believeits integritetspolicy.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Believeit förbehåller sig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i de E-böcker som Believeit erbjuder tillhör Believeit. Du har inga immateriella rättigheter i eller till dessa tjänster annat än din rätt att använda dom i enlighet med villkoren som beskrivs här.

Du får använda arbetsböckerna till personligt bruk för att jobba på dig själv. Du får inte överlåta eller kopiera arbetsböckerna för att sälja vidare.

All återkoppling som du lämnar angående Believeits tjänster, så som kommentarer, kan Believeit använda utan någon skyldighet till gentemot dig.

Om någon annan skulle hävda att de E-böcker som Believeit erbjuder gör intrång i deras immateriella rättigheter så är Believeit ansvariga att utreda och försvara detta.

Begränsningar


Du samtycker till följande:

  • Du får Inte på något sätt kopiera de arbetsböcker som Believeit erbjuder

  • Följa alla tillämpliga lagar och förordningar för de verktyg som används i arbetsböckerna.

  • Du får inte på något sätt sälja vidare de arbetsböcker som Believeit erbjuder

    Du får bara använda Believeits arbetsböcker för lagliga ändamål, och i enlighet med följande:

  • Du får inte använda arbetsböcker på olagligt sätt, för olagligt ändamål

  • Du får inte använda arbetsböcker på något sätt som inte är förenligt med dessa villkor

  • Du får inte handla illvilligt eller bedrägligt

  • Du får inte göra intrång i Believeits immateriella rättigheter.

Prenumerantens förpliktelser 

Prenumeranten får inte låta någon annan använda sitt Prenumerationskonto. När Prenumeranten registrerar sig får denne ange sin e-postadress som användarnamn och får välja ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”).

 

Prenumeranten ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem.

 

Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord. Prenumeranten lämnar samtycke till att dessa uppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med Företagets Integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.

 

Prenumeranten ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Prenumeranten önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska detta meddelas till Believeit på anvisat sätt med den registrerade e-postadressen för Prenumeranten.

 

Prenumerant som bryter mot användarvillkoren kan av Believeit tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Om prenumeranten inte snarast vidtar rättelse så äger Believeit rätt att stänga och avregistrera prenumerantkontot.

 

Believeit förbehåller sig rätten att därefter stänga av prenumerationstjänsten och radera prenumerantkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på prenumerantkonto och blockera Prenumerantens framtida tillgång till Prenumerationstjänsten.

Företaget förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot prenumerantens åtaganden i Användarvillkoren.

Avtalet gäller tillsvidare och Believeit äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande med 1 månads uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt och ställas till prenumerantens registrerade e-postadress.

Believeits Ansvar 

Tjänsterna som Believeit erbjuder är avsedda för privat bruk. Om du använder dessa tjänster för kommersiella eller affärsmässiga ändamål har Believeit inget ansvar gentemot dig för någon form av förlust eller liknande.

Believeit tjänster är inte framtagna för att tillgodose alla dina behov. Du är medveten om att du använder dessa tjänster på egen risk.

Believeit lämnar inga garantier för att informationen som Believeit erbjuder är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du använder den information som Believeit tillhandahåller helt på egen risk. Om du får information från tredje part via de tjänster som Believeit erbjuder så tar Believeit inget ansvar för den informationen.

Klarna Checkout 

När du lägger en beställning i butiken med Klarna Checkout som den valda betalningsmetoden skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Klarna. När köpet är genomfört skickar Klarna leverans- och faktura-adress tillbaka till butiken. Dessa data, samt ett unikt ID för köpet sparas sedan som leverans- och fakturadata i ordern i Wix.

Stripe 

När du lägger en beställning i butiken med Stripe betallösning skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Stripe. När köpet är genomfört skickar Stripe leverans- och faktura-adress tillbaka till butiken. Dessa data, samt ett unikt ID för köpet sparas sedan som leverans- och fakturadata i ordern i Wix.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Cookie-filer

När du besöker webbplatsen samlas det automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP -adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlas det dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Detta är för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt! Du har själv ett val att samtycka eller neka detta när du klickar in dig på sidan.

Senast uppdaterat 2022

Payment Methods 
bottom of page