Tips för dig som behöver få en bättre självkänsla!

Självkänsla påverkar din vardag på många sätt. Det är genom den du upplever och uppfattar verkligheten. Den påverkar vilka beslut du tar, hur du är i dina relationer till andra och hur du mår i din hälsa och ditt välmående.

Det påverkar också motivationen. Personer med en hälsosam, positiv syn på sig själva förstår sin potential och kan känna sig inspirerade att ta sig an nya utmaningar.

Därför är det viktigt att du har en bra självkänsla där du är nöjd med den du är, så att du vågar gå efter det du drömmer om och börjar tro på dig själv.


  1. Utmana dig själv: Att utmana sig själv till att möta sina rädslor är det som gör att man kan utvecklas. Det kan absolut låta skrämmande men man behöver inte börja stort. Små steg fram är allt som krävs, men du måste börja för att en förändring ska ske!